Models de recollida adaptats a cada municipi

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, juntament amb els Ajuntaments de la tota la comarca, ha dissenyat un model de recollida de residus adaptat a la realitat de cada territori a fi de millorar els resultats de recollida selectiva i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

El model, que inclou els 22 municipis de la comarca, es basa en dos sistemes diferenciats: la recollida en contenidors tancats d’orgànica i resta en els nuclis més petits, i la recollida porta a porta en els nuclis més grans.

Hi ha municipis en què tota la recollida es fa amb contenidors, d’altres que són únicament porta a porta i uns altres que, per la distribució dels seus nuclis de població, combinen ambdós models.

Aquesta implantació ve finançada per l’Agència de Residus de Catalunya mitjançant l’atorgament de la subvenció destinada a ens locals de Catalunya per a l’assignació de cofinançament per a la realització de projectes pilot de compra pública d’innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals

Municipi
porta a
porta

Municipi
contenidors
tancats

Municipi
amb model
mixt

Porta
a porta

La recollida porta a porta consisteix en deixar els residus ben separats a la porta de casa seguint un calendari estipulat.

El model de la nostra comarca és la recollida porta a porta de quatre fraccions: orgànica, envasos, paper i cartó i resta. El contenidor de vidre es manté al carrer.

Per tal de separar i aportar correctament els residus, es faciliten cubells i bujols a tots els habitatges i comerços. Aquests materials porten un xip que el servei de recollida llegeix cada vegada que es recullen; d’aquesta manera podem fer un seguiment de la participació en el porta a porta.

Hi ha un calendari de recollida diferent per als usuaris domèstics i les activitats econòmiques. Aneu a la pàgina del vostre municipi i consulteu-hi tots els detalls.

Contenidors
tancats

Als nuclis petits es recullen els residus en àrees de contenidors a la via pública. Els envasos, el vidre i el paper i el cartró es recullen en contenidors oberts, mentre que la resta i l’orgànica es recullen en contenidors tancats.

Els contenidors de resta i orgànica s’obren amb una aplicació mòbil. Només cal descarregar-la, instal·lar-la, registrar-se i ja es poden obrir els contenidors.