Pla d’activitats d’educació ambiental

Dins el programa de Gestió de residus municipals, el Consell Comarcal realitza el Pla d’activitats d’educació ambiental destinat a tots els habitants de la comarca (centres d’ensenyament, ciutadans i empreses).
Aquest pla es centra en la realització d’activitats per potenciar i sensibilitzar la gestió correcta dels residus municipals i durant aquest any es realitzaran diverses propostes. Cal dir que no es tracta d’un projecte tancat i per tant, s’hi poden introduir noves actuacions.

Les activitats que s’organitzen es basen en diferents temàtiques:

  • La recollida selectiva de residus.
  • La prevenció i minimització de residus.
  • Foment de la recollida de matèria orgànica.
  • Foment de l’estalvi de recursos.
  • Potenciar l’entorn natural de la comarca.

Per sol·licituds de tallers o més informació truca al 977 86 56 00 o envia un correu a info@sitagradaviureaquirecicla.cat