Barberà de la Conca

Model:

Mixt. Porta a porta +
contenidors tancats

A Barberà de la Conca es combina la recollida porta a porta als nuclis grans amb la recollida amb contenidors tancats als nuclis petits.

MODEL PORTA A PORTA

La recollida porta a porta consisteix en deixar els residus ben separats a la porta de casa seguint un calendari estipulat.

El model de la nostra comarca és la recollida porta a porta de quatre fraccions: orgànica, envasos, paper i cartó i resta. El contenidor de vidre es manté al carrer.

Per tal de separar i aportar correctament els residus, es faciliten cubells i bujols a tots els habitatges i comerços. Aquests materials porten un xip que el servei de recollida llegeix cada vegada que es recullen; d’aquesta manera podem fer un seguiment de la participació en el servei.

MODEL CONTENIDORS TANCATS

Els nuclis petits es recullen els residus en àrees de contenidors a la via pública. Els envasos, el vidre i el paper i el cartró es recullen en contenidors oberts, mentre que la resta i l’orgànica es recullen en contenidors tancats.

Els contenidors de resta i orgànica s’obren amb l’aplicació mòbil Civiwaste.